EXHIBITION ARTISTS E.D.ART ARTSIDE GALLERY CONTACT ARTOPAL
 
     
 
 
Happy Eros & Eternity
구성연, 윤영석, 정복수, 황주리, 미아오 샤오춘, 션정린

Koo Seongyoun, Yoon Yongseok, Jung Bocsu, Hwang Julie, Miao Xiaochun, Shen Zhenglin

11월 12일~12월 4일
 
 
     
     
 
33 Tongui-dong Jongro-gu Seoul Korea, 110-040 T.+82 2 725 1020 F.+82 2 725 1553
Open. Tuesday - Sunday : 10am - 6am
facebook